powrót
agencja interaktywna:
Emocni.pl

Aplikacje internetowe - przykładowe wdrożenia

PLATFORMA WSPIERAJĄCA I OBSŁUGUJĄCA PROGRAMY LOJALNOŚCIOWY TYPU B2C

W skład platformy wchodzi 6 głównych modułów pozwalających na pełną obsługę programu oraz kilka mniejszych narzędzi, które ułatwiają codzienną moderację programu. Główne moduły to:

 • uczestnicy – moduł gromadzi i segmentuje dane uczestników programu, pozwala na ich rejestrację, autoryzację. sposób przechowywania danych osobowych spełnia wszystkie wymogi GIODO.
 • katalog nagród – moduł pozwala na szczegółowe opisywanie i prezentację nagród dostępnych w programie (w tym nagród w postaci elektronicznej – pliki mp3, e-booki itp.)
 • komunikacja – moduł umożliwia na prowadzenie regularnej komunikacji z uczestnikami, zawiera narzędzia służące do wysyłki mailingów i kampanii smsowych
 • rankingi – moduł nalicza uczestnikom punkty, zestawia rankingi, generuje podsumowania
 • logistyka nagród – moduł odpowiada za przyznawanie nagród i wspiera proces ich dystrybucji
 • aktywności – moduł umożliwia animację programu lojalnościowego i pozwala na uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, dzięki którym użytkownicy będą mogli zdobywać punkty przez stronę internetową (np. dodawanie opinii o produktach, zapraszanie znajomych do udziału w programie lojalnościowym)

 

Szczegółowy opis projektu: narzędzia do obsługi programu lojalnościowego przygotowaliśmy na zlecenie Klienta z branży FMCG. Program w dużym uproszczeniu można było sprowadzić do przyznawania punktów, a w drugim etapie nagród, za wcześniej zakupione produkty i zarejestrowane w systemie paragony. Sukces tego działania zaowocował kolejnymi edycjami programu i stopniową rozbudową narzędzia. Dziś jako agencja interaktywna Emocni.pl możemy szczycić się stworzeniem zaawansowanej platformy przygotowanej do obsługi programów lojalnościowych B2B i B2C.

 

Obsługa programu lojalnościowego

 

Uczestnictwo w programie dla każdego użytkownika rozpoczyna się od formularza rejestracyjnego. Tam wypełnia dane, które są istotne dla organizatora programu. System waliduje informacje, autoryzuje użytkownika wysyłając mu np. maila lub SMSa, które są w ten sposób potwierdzane. Następnie uczestnik programu rejestruje swoje aktywności. W zależności od charakterystyki organizatora są to paragony z zakupionymi towarami, kody umieszczone na kapslach czy etykietach produktów lub oznaczenia otrzymane w konkursach, aplikacjach, serwisach internetowych. Za każde takie działanie uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. Dodatkowo (w zależności od programu) uczestnik może dodawać i generować swoje treści elektroniczne które mogą stanowić jedynie uzupełnienie programu lub wręcz być jego częścią (np. za dodawanie zdjęć użytkownik może zdobywać kolejne punkty). Dodawane w ten sposób treści mogą być punktowane i komentowane przez innych internautów. W ten sposób i przy wsparciu znajomych uczestnicy programu / konkursu zdobywają dodatkowe punkty, nagrody bonusy. Nie jako przy okazji organizator konkursu pozyskuje owych znajomych jako swoich nowych użytkowników, zapisuje ich dane i otrzymuje możliwość potencjalnego kontaktu. Wykorzystane w narzędziu mechanizmy w pełni zabezpieczają dane wrażliwe, spełniają warunki GIODO i przechowują je w pełni chronionej formie.

 

W ramach prowadzenia programu system oferuje tworzenie rankingów, zarządzanie katalogiem nagród, wspiera proces dystrybucji tych nagród, rejestruje aktywności uczestników, tworzy raporty, dostarcza informacje, statystyki, monitoruje przebieg całego konkursu. Organizatorowi pozwala w panelu zarządzania programem definiować kolejne etapy zmagań i określać liczbę punktów przyznawanych za konkretne aktywności.

 

Platforma obsługi programów lojalnościowych pozwala na kompleksowe zarządzanie programem i administrację danymi osobowymi, pozwala na działania z zakresu B2C oraz B2B. Zapraszamy do współpracy, chętnie przedstawimy możliwości narzędzi.

 

 

APLIKACJA ŁĄCZĄCA FUNKCJONALNOŚCI HURTOWNI DANYCH, CRM I SZCZEGÓŁOWEGO RAPORTOWANIA AKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

 

System organizuje codzienną pracę pracowników firmy i składa się z następujących modułów:

 • pracownicy – moduł gromadzi i przechowuje dane osobowe pracowników wchodzących w skład poszczególnych zespołów i pozwala na przydzielanie pracownikom odpowiednich ról i uprawnień
 • kalendarze – moduł pozwala na zarządzanie kalendarzami poszczególnych pracowników, definiowanie godzin ich pracy, uwzględnia nadgodziny, a także zwolnienia, urlopy i inne dni wolne
 • zadania – moduł definiuje, kolejkuje, priorytetyzuje zadania delegowane na poszczególnych pracowników, układa je na stosie i kontroluje tempo ich wykonywania, pozwala również na pozostawianie szczegółowych adnotacji dotyczących przebiegu realizacji zadania
 • komunikacja – moduł umożliwia wewnętrzną komunikację wewnątrz zespołów projektowych i między tymi zespołami
 • raporty – moduł raportuje efektywność każdego z pracowników i rezultaty pracy całego zespołu (w ujęciu dobowym, tygodniowym, miesięcznym), a w ograniczonym zakresie rezultaty prezentuje również klientom

 

Szczegółowy opis projektu: system przygotowaliśmy na zamówienie grupy kapitałowej z branży finansowej. Główne funkcjonalności narzędzia można sprowadzić do agregacji informacji o klientach firmy i systemu, który wspiera organizację pracy Grupy przez automatyczne przydzielanie zadań jej pracownikom

 

intergracja-crm-hurtowni-danych.jpg

 

Formularze opisujące w systemie poszczególnych klientów zostały w 100% dopasowane do oczekiwań Zleceniodawcy. Przyjmują interaktywną formę i każdorazowo kolejne części formularzy w pełni zależą od wcześniej dokonanych wyborów - innymi słowy inne części formularza ładują się w przypadku informacji o osobach prywatnych, inne o firmach, inne pola dla działalności gospodarczej, inne dla spółek z o.o. (im dalej wypełniamy formularz tym dokładniej można opisać firmę). Tworzony system zintegrowaliśmy z dotychczas funkcjonującymi u Zleceniodawcy narzędziami gromadzącymi informacje oraz modułami rejestrującymi operacje bankowe. W ten sposób system stał się centralnym miejscem agregującym dane klientów i pozwalającym na ich holistyczne przetwarzanie.

 

Do systemu dostęp otrzymali również klienci, którzy po zalogowaniu mogą śledzić swoje zlecenia, obserwować postęp ich realizacji i aktywności firmy podejmowanych w celu ich finalizacji. System stał się w ten sposób Centrum Elektronicznego Kontaktu eliminując tym samym stałe, telefoniczne zapytania klientów i ich niezadowolenie w przypadku, gdy na pożądane odpowiedzi musieli oczekiwać kilka godzin, a w krytycznych przypadkach nawet kilka dni. Automatycznie dostarczane podsumowania i raporty wyeliminowały potencjalne błędy człowieka, zgromadziły w jednym miejscu wszystkie dane i zaprezentowały je w spójnej i zawsze czytelnej formie.

 

Uzupełniającą, aczkolwiek bardzo ważną częścią systemu jest tzw. Kalendarz pracy, czyli moduł odpowiedzialny za harmonogramowanie, przydzielanie zadań i rozliczanie pracowników z czynionych aktywności. Pracownicy, którzy otrzymali dostęp do systemu po zalogowaniu widzą przewidziane na dziś łącznie z nadanymi im uprawnieniami. W trakcie realizacji pracownik zobowiązany jest do pozostawienia szczegółowego raportu (z możliwością dołączenia plików / dokumentów). Jeśli istnieje taka potrzeba, a osoba odpowiedzialna za realizację zadania ma odpowiednie uprawnienia może zadanie (lub problem z nim związany) przekazać innemu członkowi swojego zespołu lub wręcz delegować do innego działu. System na bieżąco kontroluje efektywność i rentowność prowadzonych działań. Kalendarz z kolei podczas organizacji pracy zespołu uwzględnia ruchomy czas pracy, ewentualne urlopy, zwolnienia i oczywiście dni ustawowo wolne od pracy. Na podstawie raportów generowanych przez system najlepsi pracownicy otrzymują miesięczne premie i prowizje. Takie podsumowania są też ważnym elementem oceny okresowej.

 

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWY (B2B) 

 

System oferuje zautoryzowanym klientom zaawansowane produkty finansowe i zawiera moduły:

 • klienci - pozwala na zbieranie, obrabianie i archiwizowanie danych dotyczących klientów
 • dokumenty  - pozwala na zbieranie, obrabianie i archiwizowanie danych dotyczących wierzytelności klientów
 • produkty – pozwala na definiowanie produktów
 • zamówienia – pozwala na dokonywanie transakcji online, generuje elektroniczne wersje dokumentów, monitoruje proces opłacenia i finalizacji zamówienia
 • komunikacja - realizuje kampanie masowej wysyłki maili, SMSów i faxów, wspiera generowanie spersonalizowanej korespondencji
 • raporty – generuje szczegółowe raporty jakościowe i ilościowe dostępne dla klientów i administratorów odpowiednio
 • program motywacyjny – umożliwia gratyfikowanie użytkowników, którzy skutecznie polecają system swoim znajomym

 

System finansowy - komunikacja

 

Szczegółowy opis projektu i jego realizacji: System finansowy przygotowywaliśmy na przestrzeni 14 miesięcy. Opracowaliśmy jego analitykę i dokumentację, oprogramowaliśmy,  przetestowaliśmy  i uruchomiliśmy potrzebne moduły, zintegrowaliśmy narzędzia z zewnętrznymi aplikacjami. Od momentu uruchomienia systemu stale rozwijamy zakres jego funkcjonalności, monitorujemy poprawność działania, zapewniamy tzw. suport 24/7.

 

Z uwagi na to, że system łączy działania klienta końcowego, który generuje transakcje online, jego obsługę, wsparcie udzielane przez telemarketerów i  prace Administratora, który w pełni konfiguruje poszczególne działania oraz z uwagi na to, że to o niego opiera się działalność całej spółki naszego Klienta zadbaliśmy o skalowalność rozwiązania, która pozwoli rozwój obsługującego go zespołu proporcjonalny do faktycznego wzrostu spółki. Właśnie dlatego zaawansowane przyznawanie uprawnień dla pracowników (tzw. uprawnienia pionowe i poziome) umożliwiają skalowalność procesów biznesowych. Wraz z rozwojem spółki wzrasta liczba korzystających z niego pracowników, a o ich rolach i uprawnieniach decyduje osoba zarządzająca całą firmą.

 

Na dzień dzisiejszy System oparty jest już o rozległą bazę danych obsługującą każdego dnia dziesiątki tysięcy rekordów. Kolejne tabele zapisują i obsługują informacje o klientach, produktach i transakcjach. Wszystkie gromadzone dane są przez system automatycznie znakowane i porządkowane. Na podstawie monitorowania codziennej pracy swoich użytkowników, system automatycznie statusuje wybrane dane (szczególnie dane kontaktowe oznaczając je jako potwierdzone czy nieaktualne). Wykorzystane przez nas mechanizmy w pełni zabezpieczają dane wrażliwe, spełniają warunki GIODO i przechowują je w pełni chronionej formie. Jako dostawca oprogramowania opracowaliśmy również politykę regularnych backupów danych i plików, zadbaliśmy o bezpieczeństwo przesyłanych informacji, system wyposażyliśmy w funkcje pozwalające na import i eksport danych.

 

Jedną z funkcjonalności systemu jest obsługa tzw. produktów elektronicznych (takich jak SMS, MMS, e-mail). Codzienna realizacja ich wysyłki odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanej integracji z aplikacją odpowiedzialną za masowe wysyłki. Pomimo pełnej automatyzacji wszystkie wysyłane wiadomości pozostają bardzo dokładnie spersonalizowane (wykorzystane w komunikacji narzędzia zapewniają możliwość korzystania z tzw. znaczników, które każdorazowo personalizują treść wysyłanego maila / SMSa / MMSa). Wspomniane znaczniki wykorzystywane są również w publikacji komunikatów widocznych dla użytkowników systemu. Klientowi, dla którego system został przygotowany, daje to nieograniczone możliwości personalizacji i doboru komunikatów do poszczególnych użytkowników, system uzależnienia prezentowane treści od uprawnień obsługiwanego konta i ogranicza czas potrzebny na administrację systemem do niezbędnego minimum. Użytkownikom korzystającym z systemu oferuje czytelne informacje, idealnie dopasowane do jego biznesowego profilu i prezentuje zawsze aktualną i tylko im dedykowaną ofertę. Warto wspomnieć również, że wszystkie występujące w systemie kalkulatory online wyliczające m.in. ceny oferowanych usług korzystają z indywidualnie przyznawanych użytkownikom cen, rabatów i limitów. Dzięki temu proces sprzedaży i obsługi odbywa się automatycznie, całość nadzoruje i monitoruje system, a rola tradycyjnego sprzedawcy sprowadzona jest jedynie do nadzoru i wsparcia. Innymi słowy większość procesów zachodzących w systemie jest w pełni automatyczna, a jednocześnie konfigurowalna przez Administratora.

 

Integralną częścią systemu finansowego jest wydzielone Centrum Kontaktu, które wraz ze wzrostem spółki, a co za tym idzie wzrostem transakcji, użytkowników i ruchu w systemie zyskuje coraz większe znaczenie. Centrum zawiera kilkanaście ankiet i formularzy, które w znaczący sposób wspomagają codzienną pracę telemarketerów, ale co najważniejsze gromadzą, porządkują i archiwizują dane pozyskane podczas rozmów telefonicznych oraz stanowią swoistego rodzaju przewodnik dla pracowników. Dokładnie opisane i przygotowane scenariusze rozmów (a co za tym idzie interaktywne ankiety) dają gwarancję skutecznego przeprowadzenia rozmowy i uzyskanie ważnych dla firmy danych i informacji. Centrum Kontaktu pozwala zatem na porządkowanie informacji oraz skraca czas potrzebny na obsłużenie poszczególnych rozmów.

 

Ilość pracy, którą musi wykonać pracownik Spółki ogranicza również integracja z programem księgowym, którą wprowadziliśmy do Systemu już w trakcie jego rozwoju i rozbudowy. Integracja z  z Symfonią zapewnia komunikację między systemami i automatyzację procesów związanych z opłacaniem transakcji, ich formalnym rejestrowaniem i rozliczaniem. Na podstawie przeprowadzanych w Dziale Finansowym operacji sprawy widniejące w systemie od razu otrzymują odpowiednie statusy widoczne dla Klienta końcowego, co skraca okres oczekiwania  Klienta na decyzję do absolutnego minimum. Dodatkowo zaimplementowane powiadomienia SMSowe i tzw. e-mail alerty informują osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem i prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniają błyskawiczny czas reakcji. Płatności online wspierają rozliczenia z Klientem, umożliwiają opłacenie usługi, korzystanie z kart kredytowych i tzw. mikropłatności (opłata usługi przez wysyłkę odpowiedniego SMSa).

 

System finansowy jest dostępny online od blisko 2 lat. Z miesiąca na miesiąc obsługuje coraz więcej transakcji, wspiera rozwój spółki z sektora finansowego, a stały rozwój bezustannie ułatwia prace administratorom i telemarketerom. Realizacja tego projektu co prawda była dla nas wyzwaniem, ale zakończyła się ogromnym sukcesem co potwierdza m.in. stała współpraca z Klientem na zlecenie którego przygotowaliśmy cały system.

 

 

ZAAWANSOWANA PLATFORMA AUKCYJNA

Platforma pozwala administratorowi na samodzielne prowadzenie aukcji lub przekazaniu takiej możliwości użytkownikom (wówczas to oni będą mogli wystawiać swoje przedmioty na licytacje).  Główne moduł wchodzące w skład platformy:

 • użytkownicy – moduł gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników lub firm biorących udział w licytacji lub wystawiających na aukcje swoje przedmioty
 • przedmioty – moduł przechowuje, wyświetla i zbiera dane dotyczące produktów (usług) wystawianych na aukcje, pozwala na opisywanie i ilustrowanie przedmiotów zdjęciami, plikami audio i video, plikami pdf, pozwala na ich zaawansowane parametryzowanie
 • licytacje - system e-commerce uruchomiony w ramach platformy, umożliwia prowadzenie licytacji, kontroluje wartość przebić, postąpień i czas końca aukcji
 • konfiguracja – zespół narzędzi dający administratorowi platformy możliwość ustawienia poszczególnych aukcji (wartości postąpień, treści komunikatów mailowych itp.) oraz uprawnienia osób wystawiających przedmioty na aukcję
 • komunikacja - zawiera pocztę wewnętrzną dostępną dla licytujących i wystawiających przedmioty na aukcje, realizuje pojedyncze i masowe wysyłki maili, SMSów i faxów, wspiera generowanie spersonalizowanej korespondencji
 • raporty - generuje szczegółowe raporty jakościowe i ilościowe dostępne w wąskim zakresie dla osób wystawiających przedmioty na aukcji i w zakresie szczegółowym dla administratora platformy

 

Szczegółowy opis projektu: Platforma aukcyjna jest częścią dużego portalu. Jedną z jego części jest strefa e-commerce, a w niej wyróżnione aukcje. Platforma funkcjonuje jako część składowa całego serwisu i jest ściśle połączona z innymi dostępnymi tam funkcjonalności. Korzysta m.in. ze wspólnej bazy użytkowników, jednego systemu płatności online, jednego modułu fakturowania, jest zintegrowany z tą samą aplikacją do wysyłki kampanii SMSowych, korzysta w końcu z tych samych / zbliżonych szablonów, ale nie zmienia to faktu, że sama w sobie jest w pełni funkcjonalna. Może być wykorzystywana zarówno jako element e-commerce dużych serwisów internetowych a może także tworzyć oddzielny serwis www, którego zakres sprowadzi się do prowadzenia aukcji online.

 

Platforma aukcyjna - komunikacja

 

Podstawową funkcjonalnością platformy jest gromadzenie informacji o przedmiotach wystawianych na aukcję i przeprowadzanie ich licytacji. W zależności od konfiguracji systemu produkty na sprzedaż może wystawiać administrator jak i zarejestrowani, autoryzowani użytkownicy (analogicznie jak na Allegro.pl). Każdy z przedmiotów opisany jest ustalonymi polami, scharakteryzowany kryteriami, zilustrowany zdjęciami. System dopuszcza dodawanie dowolnej liczby fotografii do każdego z produktów, ich grupowanie, kategoryzowanie i sortowanie według ustalonej kolejności (choć domyślną jest ta, którą sugeruje data końca aukcji).

 

Same aukcje toczą się na zasadzie notowania kolejnych zgłoszeń od osób zainteresowanych kupnem poszczególnych przedmiotów, aczkolwiek owe zgłoszenia muszą spełniać założenia, które Administrator konfiguruje w panelu, który otrzymuje do swojej dyspozycji (jeśli platforma uruchamiana jest jako integralna część dużego serwisu www, panel ten jest w pełni połączony z systemem zarządzania treścią - CMSem portalu). Administrator decyduje m.in. o tzw. postąpieniach czyli minimalnej wartości o jaką muszą różnić się kolejne zgłoszenia na aukcji, może rozróżniać te postąpienia ze względu na wartość aktualnej ceny przedmiotu. Administrator może aktywować również tzw. przesunięcie czasu zakończenia aukcji, co sprowadza się do tego, że jeśli oferta na aukcji zostanie zgłoszona w ciągu ostatnich 5 minut jej trwania, aukcja automatycznie przedłuża się o x minut (x definiowany w panelu).

 

Osoby biorące udział w licytacji na bieżąco są informowane o jej przebiegu. Otrzymują automatyczne (mailowe lub SMSowe) potwierdzenia o przyjęciu ich oferty i powiadomienia o ewentualnych przebiciach. System przypomina o czasie zakończenia aukcji a także informuje o jej rozstrzygnięciu. Następnie umożliwia opłacenie wylicytowanego produktu (m.in. przez płatności online i obsługę kart kredytowych), generuje dokumenty potwierdzające wygraną aukcję, faktury, listy przewozowe, certyfikaty zakupu. W trakcie licytacji (lub po zakończeniu aukcji) można również poznać koszty ewentualnej przesyłki towaru, jeśli Administrator dopuszcza kilka opcji dostawy, można wybrać dla siebie najodpowiedniejszy. System zawiera w sobie kalkulator, który na podstawie zadanych wartości (m.in. wymiarów i ciężaru produktu) wyliczy koszt jego dostarczenia.

 

Jeśli przedmioty na aukcje wystawiają obok Administratora również użytkownicy możliwe jest grupowanie przedmiotów w tzw. aukcje tematyczne, dołączanie regulaminu do każdej aukcji, określanie wspólnego czasu startu i zakończenia, definiowanie aukcji "w przyszłości" czyli takich, których start nastąpi za kilka godzin / kilka dni. Dodatkowo osoba dodająca przedmioty może otrzymywać bieżące raporty na temat przebiegu jej aukcji i aktualnych cen obiektów.

 

Uzupełnieniem całej platformy są funkcjonalności pozwalające na podsumowania i wspierające w tworzeniu statystyk i raportów. Już w tej chwili platforma obsługuje raporty w postaci tabel i wykresów, podsumowuje jakościowo i ilościowo sprzedaż, wskazuje najpopularniejsze produkty, ich kategorie i użytkowników generujących najwyższe obroty zarówno dla siebie jak i dla serwisu, który rozlicza się z nimi abonamentowo lub prowizyjnie.

 

Przez okres ostatnich kilku miesięcy platforma obsłużyła kilkaset aukcji w obrębie których licytowano około 4.300 przedmiotów. Bieżące sugestie uczestników aukcji, ich administratorów i moderatorów wprowadziliśmy do narzędzi w kolejnych jej wersjach i stale dbamy o jej zgodność z obowiązującymi w wirtualnym świecie regułami (np. przez coraz szersze integracje z mediami społecznościowymi).

 

 

INTRANET FUNKCJONUJĄCY W WEWNĘTRZNEJ SIECI GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

Intranet ułatwia komunikację w firmie, wspiera wymianę danych między poszczególnymi działami firmy i ich pracę zespołową. W ramach uruchomionego w 2013 roku intranetu znalazły się takie narzędzia jak:

 • pracownicy – moduł gromadzi i przechowuje dane osobowe pracowników wchodzących w skład poszczególnych działów, przydziela uprawnienia zależne od działu i zajmowanego stanowiska
 • kalendarze prac – moduł pozwala na zarządzanie kalendarzami poszczególnych pracowników, godzinami ich pracy, nadgodzinami, delegacjami, wnioskami urlopowymi, posiada grafiki nieobecności
 • zasoby – moduł ewidencjonuje zasoby firmy i zawiera formularze zamówień pozwalające na składanie zapotrzebowania m.in. na materiały biurowe i eksploatacyjne
 • komunikaty – moduł umożliwia publikację ogłoszeń zarządu dla pracowników lub wybranych działów
 • baza wiedzy i dokumenty – narzędzie pozwala na zarządzanie bazą wiedzy i dokumentami firmy, materiały udostępnia jedynie wybranym działom / pracownikom
 • galerie – cześć przeznaczona głównie dla pracowników, gromadzi skategoryzowane zdjęcia i materiały video z akcji i eventów organizowanych w firmie

 

System funkcjonuje jako narzędzie wewnątrz sieci firmowej Klienta.

 

Szczegółowy opis projektu: Przygotowany przez nas Intranet doczekał się na przestrzeni ostatnich dwóch lat kilku wdrożeń. Największe z nich zostało zaimplementowane w Grupie Kapitałowej spółki publicznej, w skład której wchodzi kilka podmiotów, a przygotowany przez nas system rozdziela uprawnienia, wiadomości a łączy i integruje pracowników, obieg dokumentów w zakresie komplementarnych usług firm skraca i automatyzuje oraz umożliwia sprawną organizację w rozproszonym środowisku (oczywiście zapewniając pełne bezpieczeństwo i dbając o wielopoziomową autoryzację użytkownika).

 

działanie-intranetu.jpg

 

Każdy pracownik grupy kapitałowej otrzymał od administratora dostęp do Intranetu. Po zalogowaniu do systemu widzi informacje, które zostały mu przydzielone na podstawie przyznanych uprawnień. W zależności od swojego konta niektóre dane pozostają dla niego jedynie wyświetlone, inne może edytować lub rozbudowywać. Każda z części systemu jest przypisana do wyznaczonego działu (lub działów) konkretnych spółek i tam podlega redakcji i moderacji.

 

Integralną częścią systemu jest tzw. Kalendarz pracy, czyli moduł pozwalający na definiowanie ruchomy czas pracy, ewentualne urlopy, zwolnienia i oczywiście dni ustawowo wolne od pracy. Umożliwia również zarządzanie nadgodzinami, delegacjami i grafikami poszczególnych zespołów. W tej części dostępne są również wnioski urlopowe.

 

Intranet posiada złożoną część pozwalającą na zarządzanie wiedzą, dokumentami i komunikatami publikowanych na jego łamach. W grę wchodzą tu nie tylko pionowe i poziome uprawnienia dla pracowników, moderatorów i administratorów, ale również pluginy do otwierania i odtwarzania plików dobranych do charakterystyki firmy. Wskazane przez Administratora dokumenty są udostępniane w edytowalnej formie, wybrane prezentowane bezpośrednio na stronie z uwzględnieniem interaktywnych tabel i wykresów. System umożliwia pracę grupową na arkuszach testowych i kalkulacyjnych.

 

Zasoby spółek dostępne dla pracowników są w Intranecie na bieżąco ewidencjonowane i niemal do każdego sprzętu przygotowany jest tzw. kalendarz korzystania (podobne kalendarze funkcjonują przy salach konferencyjnych). Dzięki terminarzom firma wprowadziła porządek i możliwość rezerwacji projektorów, kamer i innych urządzeń elektronicznych. W module Zasoby dostępne są również formularze zamówień i reklamacji, w których poszczególni pracownicy zgłaszają zapotrzebowanie na artykuły biurowe, papiernicze, elektroniczne oraz informują o zdarzających się awariach sprzętu i śledzą proces ich naprawy.

 

Intranet ma niewątpliwie wiele zalet organizacyjnych, biznesowych i usprawnia procesy. Nie da się jednak ukryć, że z naszych obserwacji narzędziem, z którego pracownicy korzystają najchętniej to galerie, które gromadzą zdjęcia i materiały ze szkoleń, spotkań wewnątrz firmowych. Można więc powiedzieć, że system przygotowany przez agencję interaktywną Emocni.pl łączy przyjemne z pożytecznym i skutecznie wspiera komunikację, ale też integruje pracowników.

 

 

PLATFORMA KOMUNIKACYJNA, E-LEARNING

 

Platforma została wdrożona na potrzeby działalności grupy badawczej, ale może być wykorzystywana również jako zaawansowana platforma e-learningowa. Jest obsługiwana m.in. przez takie moduły jak:

 • Użytkownicy – gromadzi i przechowuje dane o użytkownikach korzystających z systemu
 • Testy i ankiety – umożliwia generowanie ankiet i testów kompetencyjnych wyświetlanych na stronie www
 • Rezultaty – zbiera i podsumowuje rezultaty wypełnianych ankiet i testów
 • Komunikacja – pozwala na prowadzenie korespondencji wewnątrz platformy, umożliwia realizację masowych wysyłek maili, faxów, SMSów głosowych i tekstowych, MMSowych
 • Artykuły i treści multimedialne – moduł wspierający podstawową funkcjonalność platformy, pozwala na zamieszczanie na jej łamach informacji tekstowych, prezentację zdjęć, plików audio i video a także na dodatkową interakcję z użytkownikiem. Daje możliwość rozbudowy serwisu o dowolny zasób treści.

 

Szczegółowy opis projektu: Platformę e-learningową przygotowaliśmy na zlecenie organizacji zrzeszającej kilkanaście szkół, kilka uczelni wyższych i blisko 100 szkół policealnych. Co rocznie organizacja notuje ponad 100.000 słuchaczy rocznie i chętnie wspiera innowacyjne metody kształcenia.

 

platfroma-e-learningowa.jpg

 

System pozwala na zarejestrowanie dowolnej liczby uczestników szkoleń. System gromadzi wszystkie dane użytkowników, przechowuje i archiwizuje. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do wybranych przez Administratora kursów i w jego ramach może korzystać ze szkoleniowych materiałów. Każde szkolenie online może zawierać treści i pliki audio i video. Wszystko odtwarzane jest bezpośrednio w systemie. Uczestnicy mogą poświęcić każdej lekcji dowolną ilość czasu, mogą logować się do nich dowolną liczbę razy (chyba, że nauczyciel określił okres dostępności szkolenia). Na zakończenie każdego kursu (lub każdej lekcji odpowiednio) dostępne są testy kompetencyjne, które sprawdzają pozyskaną wiedzę. Testy i ankiety mogą zawierać pytania otwarte i zamknięte. Pytania zamknięte mogą sprowadzać się do tych jedno- i wielokrotnego wyboru. Treść pytań i odpowiedzi mogą zawierać zarówno tekst jak i materiały audio i video. Każdy "sprawdzian" jest przez system monitorowany (system zapisuje czas poświęcony na każde pytanie). Wszystkie wyniki są sprawdzane automatycznie, a nauczycielowe do weryfikacji pozostawione wyłącznie sprawdzenie pytań otwartych. Testy kompetencyjne we wdrożonej platformie e-learningowej podzielone są na próbne i końcowe, czyli takie, które słuchacze rozwiązują dla „samosprawdzenia” oraz tego, na podstawie których otrzymują końcowe oceny.

 

Raportowanie dostępne w systemie udostępnia zarówno administratorom, nauczycielom jak i samym uczestnikom podsumowania i zestawienia ilustrujące postępy w nauce poszczególnych kursantów jak i całych grup. Uzupełnieniem funkcjonalności platformy jest moduł komunikacji pomiędzy użytkownikami, a zatem między nauczycielami, ich kursantami i uczestnikami między sobą.

 

Przygotowana przez nas platforma jest dostosowana do implementacji zarówno w wewnętrznej sieci szkoły / firmy jak i do szerokiego udostępnienia w przeglądarce internetowej. Wykorzystana technologia daje ogromne możliwości skalowalności rozwiązania i pełną dowolność we wprowadzaniu treści szkoleniowych.

 

 

PONADTO KILKANAŚCIE DEDYKOWANYCH MODUŁÓW IMPLEMENTOWANYCH W RAMACH SYSTEMU CMS DOSTARCZANEGO RAZEM Z SERWISEM LUB SKLEPEM INTERNETOWYM.

 

PRZYKŁADOWE FUNKCJONALNOŚCI oferowane przez nas w ramach dedykowanych systemów:

 • Wielopoziomowy dostęp do systemu - zaawansowane przydzielanie uprawnień
 • Baza wiedzy
 • Baza dokumentów (gromadzenie, przechowywanie, a także automatyczne generowanie dokumentów np. do plików PDF)
 • Baza danych osobowych (pracowników, klientów itd.) – oprogramowanie spełnia wszystkie warunki polityki ochrony danych wyznaczane przez GIODO, system jest w pełni przygotowane do administracji i przechowywania danych wrażliwych
 • Możliwość integracji z innymi systemami (np. wysyłanie kampanii mailingowych, smsowych)
 • Eksport i import danych
 • Zaawansowana walidacja pól formularzy
 • Historia aktywności użytkowników systemu (w tym logi z logowania i godzin pracy)
 • Statystyki i podsumowania wybranych aktywności (dane prezentowane w czytelnych, interaktywnych  tabelach i na wykresach generowanych automatycznie na podstawie bieżących danych)
 • Możliwość implementacji dedykowanego interface’u dostosowanego do identyfikacji Klienta (w tym również interface’u przygotowanego w technologii Flash MX)
Informujemy, że obsługa tej strony internetowej wymaga cookies. Danych w nich zapisanych agencja używa wyłącznie w celach statystycznych wspierających e-marketing. Dowiedz się więcej. Zamknij